شرکت کرومیت پارس آسیاNTA

بزرگترین تولید کننده اسکلت فلزی با نشان استاندارد

قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 16000 16000 پول پیش 2 14-10 شاخه a2 15450 15450 پول پیش 3 10 شاخه a1 - - پول پیش میلگرد نوشهر ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 -   پول پیش 2 12 شاخه a2 - - پول پیش 3 14 شاخه a2 - - پول پیش میلگرد تاکستان ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 16050 16120 پول پیش 2 14-10 شاخه a2 15500 15600 پول پیش 3 10 شاخه a1     میلگرد نوشهر ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 - پول پیش 2 12 شاخه a2 - - پول پیش 3 14 شاخه a2 - - پول پیش میلگرد تاکستان ردیف سایز حالت استاندارد قیمت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه آجدار a2 16220 16250 پول پیش 2 14-10 شاخه آجدار a2 15670 15700 پول پیش 3 10 شاخه ساده a1 - - پول پیش میلگرد نوشهر ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 -   پول پیش 2 12 شاخه a2 - - پول پیش ۳ 14 شاخه a2 - - پول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه آجدار a2 18620 18570 پول پیش 2 14-10 شاخه آجدار a2 18020 17970 پول پیش 3 10 شاخه ساده a3 - - پول پیش میلگرد نوشهر ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 19220 19170 پول پیش 2 12 شاخه a2 17870 17750 پول پیش ۳ 14 شاخه a2 17670 17620 پول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه آجدار a2 18570 18520 پول پیش 2 14-10 شاخه آجدار a2 17970 17920 پول پیش 3 10 شاخه ساده a3 - - پول پیش میلگرد نوشهر ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 19170 19120 پول پیش 2 12 شاخه a2 17750 17770 پول پیش ۳ 14 شاخه a2 17620 17570 پول پیش میلگرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1+- 8 شاخه آجدار a2 18520 18520 پول پیش 2 14-10 شاخه آجدار a2 17920 17920 پول پیش 3 10 شاخه ساده a3 - - پول پیش میلگرد نوشهر ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 19120 19120 پول پیش 2 12 شاخه a2 17770 17770 پول پیش ۳ 14 شاخه a2 17570 17570 پول پیش میلگرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه آجدار a2 18520 18520 پول پیش 2 14-10 شاخه آجدار a2 17920 17920 پول پیش 3 10 شاخه ساده a3 - - پول پیش میلگرد نوشهر ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 19120 19120 پول پیش 2 12 شاخه a2 17770 17770 پول پیش ۳ 14 شاخه a2 17570 17570 پول پیش میلگرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه آجدار a2 18520 18520 پول پیش 2 14-10 شاخه آجدار a2 17920 17920 پول پیش 3 10 شاخه ساده a3 - - پول پیش میلگرد نوشهر ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 19120 19120 پول پیش 2 12 شاخه a2 17770 17770 پول پیش ۳ 14 شاخه a2 17570 17570 پول پیش میلگرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
بهمن 93
4 پست
آذر 93
1 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
77 پست
خرداد 93
65 پست
فروردین 93
104 پست
اسفند 92
165 پست
بهمن 92
149 پست
دی 92
136 پست
آذر 92
142 پست
آبان 92
152 پست
مهر 92
152 پست
شهریور 92
103 پست
مرداد 92
147 پست
تیر 92
85 پست
خرداد 92
50 پست
اسفند 91
129 پست
بهمن 91
86 پست
دی 91
216 پست
آذر 91
389 پست
آبان 91
503 پست
مهر 91
105 پست
شهریور 91
119 پست
مرداد 91
313 پست
تیر 91
193 پست
خرداد 91
165 پست
فروردین 91
163 پست
اسفند 90
92 پست
بهمن 90
10 پست