رشد 100رشد تومانی میهمان جدید رینگ فولاد

بورس کالا
رشد 100رشد  تومانی میهمان جدید رینگ فولاد

تغییر جریان
بازار آهن از روند نزولی به تغییرات افزایشی که از روز دوشنبه آغاز شد و در روز سه
شنبه به اوج رسید، دیروز معاملات بورس کالا را هم با رشد قیمت مواجه کرد.
با
توجه به اینکه اصلی‌ترین مبادلات بورس کالا طی روز گذشته مربوط به مواد اولیه
فولادی بود، این روند بیشتر خود را نشان داد؛ چرا که در روزهای اخیر همپای افزایش
قیمت مقاطع، نرخ شمش پیشنهادی هم به خریداران بخش خصوصی تغییر زیادی داشته
است.

 

علاوه بر این نخستین عرضه تختال فولاد هرمزگان هم که با این تحولات
قیمتی همزمان شده استقبال خوبی را از سوی خریداران دریافت کرد.
بر اساس این
گزارش به دنبال جدیدترین تصمیم ستاد فولاد کشور قرار بر این شد تا علاوه بر شمش
بلوم فولاد خوزستان، 20 درصد از تختال این شرکت هم در بورس عرضه شود. ازاینرو دیروز
در نخستین عرضه، 18 هزار تن از این کالا با قیمت یک هزار و 380 تومان عرضه شد که با
تقاضای 39 هزار تنی مواجه شد. در نتیجه پس از رقابت، این کالا با رشد قیمت به یک
هزار و 599 تومان رسید. میانگین نرخ این کالا یک هزار و 486 تومان بود. شمش بلوم
این شرکت هم 40 هزار تن با قیمت یک هزار و 599 تومان عرضه شد که تقاضای 57 هزار تنی
باعث شد معامله این کالا وارد مرحله رقابت شود. در نتیجه در نهایت قیمت این کالا در
بالاترین رقم به یک هزار و 803 تومان رسید ضمن اینکه میانگین محموله‌های فروش رفته
از آن یک هزار و 762 تومان بود. زمان تحویل این دو کالا 30 آبان بود.
میلگرد 14
تا 25 فولاد آذربایجان یک هزار و 700 تن با قیمت یک هزار و 873 تومان در هر کیلو
عرضه شد که تقاضا برای این کالا 5 هزار تن تقاضا وارد رینگ شد، در نتیجه پس از
رقابت قیمت آن به 2 هزار و 171 تومان رسید ضمن اینکه میانگین قیمت این کالا تفاوت
زیادی با بالاترین رقم ثبت شده نداشت؛ چرا که 2 هزار و 16 تومان بود. این کالا برای
تحویل 26 آبان عرضه شده بود.
میلگرد 14 تا 15 فولاد کویر هم دیروز با نرخ یک
هزار و 873 تومان 2 هزار تن عرضه شد، اما تقاضا برای آن 6 هزار تن بود. در نهایت پس
از رقابت، قیمت آن به 2 هزار و 79 تومان رسید ضمن اینکه میانگین قیمت محموله‌های
فروش رفته از این کالا 2 هزار تومان بود. این کالا هم برای تحویل 26 آبان عرضه
شد.
سبد تیرآهن مخلوط ذوب‌آهن اصفهان با قیمت 2 هزار و 50 تومان 9 هزار تن برای
تحویل 30 آذر عرضه شد که پس از رقابت کارگزاران که 26 هزار تن تقاضا داشتند قیمت آن
به 2 هزار و 316 تومان رسید. میانگین محموله‌های فروش رفته از این کالا 2 هزار و
271 تومان بود. میلگرد A3-12 فولاد کرمان با قیمت یک هزار و 815 تومان یک هزار و
100 تن عرضه شد که تنها 660 تن از این کالا فروش رفت و 440 تن دیگر هم در زمان
مچینگ فروخته شد.
میلگرد A2-12 این شرکت با قیمت یک هزار و 805 تومان عرضه شد،
اما خریداری برای آن وارد رینگ نشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید