قیمت نبشی

قیمت نبشی

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

 

ردیف سایز ضخامت           
استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات 1 4 3
st 37 24400 - - 2 4 4
st 37 24300 - - 3 5 3
st 37
24500 -
4 5 4 st 37
24400 - - 5 -5 -5 - 24350 - - 6 -5 -6 - 24300 - -


ردیف سایز ضخامت           
استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات 1 6 4
st 37 24400 - - 2 6 5
st 37 24300 - - 3 6 6
st 37
24200 -
4 8 6
st 37
24200 - - 5 -8 -7 st 37 24100 - - 6 8 8 st 37 24000 - -

/ 0 نظر / 2 بازدید