میلگرد 2 هزار و 200 تومانی در بازار

میلگرد 2 هزار و 200 تومانی در بازار

گروه بورس
کالا – روز گذشته میانگین قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد نیز همانند بورس با
رشد مواجه شد؛ به طوری که میلگرد با گذر از مرز 2 هزارو 200 تومان در بعضی از
سایزها 2 هزارو 250 تومان هم مبادله شد. تیرآهن هم با رشد قیمت در سایز 18 با قیمت
460 هزار تومان در هر شاخه فروش رفت.

/ 0 نظر / 2 بازدید