قیمت گلوانیزه

ورق گالوانیزه

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط پارس آسیا یکشنبه ، 30 مهر 1391 ، 05:26

ردیف سایز ضخامت استاندارد قیمت  دیروز قیمت  امروز نحوه  پرداخت 1 1000 0.4-0.25 - - -
2 1250 0.4-0.25 - - -
3 1250 0.50 - -32000 20500 - 4 1250 -0.60 - -- - - 5 1250 0.7- - -27500 19800 - 6 1250 0.8 - -27500 19800 - 7 1000 0.9 - -27200 20100 - 8 1250 0.9 - -
- 9 1250 1 - -   - 10 1250 1.25 - -0   - 11 1250 1.50 - -0   -

/ 0 نظر / 3 بازدید