قیمت تیر آهن ترک

قیمت تیر آهن ترک

 

ردیف سایز حالت وزن تسویه محل  تحویل قیمت  امروز
قیمت  دیروز
1 14 دوازده  متری سبک
- تهران 2655000 16800 2 16 دوازده  متری -
- تهران 3565000 17150 3 18 دوازده  متری سنگین
- -تهران 4475000
-15600 4 20 دوازده  متری سنگین - -تهران 6825000
-6915000 5 22 دوازده  متری سبک
- -تهران 6875000 -8215000 6 22 12متری سنگین - -تهران 8025000
-10425000 6 24 12متری سبک - 9435000

 

قیمت تیر آهن ترک

 

ردیف سایز حالت وزن تسویه محل  تحویل قیمت  امروز
قیمت  دیروز
1 24 دوازده  متری سنگین - تهران 10235000   2 27 دوازده  متری -سبک
- تهران 11858000   3 27 دوازده  متری سنگین
- -تهران 11835000
  4 30 دوازده  متری سنگین - -تهران 14435000
  5 30 دوازده  متری سبک
- -تهران 11935000   6       - -تهران     6       -  

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
سیاوش

سلام وبلاگ جالبی دارید. ممنون میشم به ما هم سری بزنید.